O projektu

Projekat „Unapređenje povezanosti Banata – IBC“ eng . „Improvement of  Banat Connectivity“, finansira se u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, a zajednički cilj je  doprinos boljoj povezanosti u prekograničnoj oblasti, kroz poboljšanje standarda kvaliteta u javnom transportu i uslugama mobilnosti.

Jedan od glavnih preduslova za realizaciju zajedničkog cilja jeste adekvatna infrastrukturna i institucionalna podrška, stoga će u okviru projekta biti izrađena tehnička dokumentacija za saobraćajnu infrastrukturu u Srbiji, izgrađena dvosmerna biciklistička staza na području između Kikinde i Nakova ( do granice sa Rumunijom), izvršena sanacija ulica uz državni put u Žombolju (Rumunija) i opremljen granični prelaz Nakovo (Srbija).  Pored aktivnosti na infrastrukturi, kroz projekat se osniva Kancelarija za informisanje i promociju prekogranične ekonomske saradnje, uspostavlja se mreža za prekograničnu saradnju, prekogranični portal i kreiraju se uslovi za poboljšanje i proširenje ekonomske saradnje između pograničnih opština.

Sve pedviđene aktivnosti imaju za cilj unapređenje uslova za kretanje ljudi, robe i usluga u prekograničnoj oblasti, razvoj graničnog prelaza u Kikindi (Nakovo-Lunga), prevazilaženje shvatanja granice kao barijere i promovisanje jače saradnje i kontakata između pograničnih regiona i zajednica.