O projektu

Improvement of Banat Conectivity – IBC 2

Projekat je nastao kao logičan nastavak uspešno realizovanog projekta  “Improvement of Banat Conectivity – IBC” u okviru prethodnog poziva Interreg IPA CBC Rumunija – Srbija programa.

U prethodnom zajedničkom projektu, urađena je tehnička dokumentacija i deo rekonstrukcije puteva koji vode do graničnih prelaza sa obe strane, a u okviru ovog projekta će se uraditi rekonstrukcija preostalih deonica obuhvaćenih izrađenom dokumentacijom. Time će se dati značajan doprinos postizanju savremenih standarda kvaliteta putne infrastrukture koja je  glavni kanal za prevoz tereta i putnika i igra važnu ulogu u poboljšanju socio-ekonomskih standarda u čitavom prekograničnom regionu.

CILJ PROJEKTA IBC 2:

Konvergencija ljudi, zajednica i ekonomskih aktera u pograničnom području, kako bi se stvorila zdrava osnova za uravnotežen ekonomski i društveni razvoj, osiguravajući optimalne razvojne mogućnosti za obe zemlje putem izgradnje i unapređenja putne infrastrukture u pograničnom području.

O projektu IBC 1

Projekat „Unapređenje povezanosti Banata – IBC“ eng . „Improvement of  Banat Connectivity“, finansira se u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, a zajednički cilj je  doprinos boljoj povezanosti u prekograničnoj oblasti, kroz poboljšanje standarda kvaliteta u javnom transportu i uslugama mobilnosti.

Jedan od glavnih preduslova za realizaciju zajedničkog cilja jeste adekvatna infrastrukturna i institucionalna podrška, stoga će u okviru projekta biti izrađena tehnička dokumentacija za saobraćajnu infrastrukturu u Srbiji, izgrađena dvosmerna biciklistička staza na području između Kikinde i Nakova ( do granice sa Rumunijom), izvršena sanacija ulica uz državni put u Žombolju (Rumunija) i opremljen granični prelaz Nakovo (Srbija).  Pored aktivnosti na infrastrukturi, kroz projekat se osniva Kancelarija za informisanje i promociju prekogranične ekonomske saradnje, uspostavlja se mreža za prekograničnu saradnju, prekogranični portal i kreiraju se uslovi za poboljšanje i proširenje ekonomske saradnje između pograničnih opština.

Sve pedviđene aktivnosti imaju za cilj unapređenje uslova za kretanje ljudi, robe i usluga u prekograničnoj oblasti, razvoj graničnog prelaza u Kikindi (Nakovo-Lunga), prevazilaženje shvatanja granice kao barijere i promovisanje jače saradnje i kontakata između pograničnih regiona i zajednica.