A șasea întâlnire a echipei de proiect

Cea de-a șasea întâlnire a echipei de proiect a avut loc la 18 ianuarie 2019 în incinta municipiului Žombolj din Žombolje, începând cu ora 12 (ora României). Ședința a fost prezidată de către managerul de proiect – Biljana Vuksanović, în conformitate cu ordinea de zi definită anterior, aprobată de partenerii proiectului:
• Prezentarea activităților de proiect implementate
• Monitorizarea realizării proiectului și a costurilor estimate prin adoptarea unor măsuri corective, dacă este necesar
• Discutarea celui de-al cincilea raport consolidat
• Vorbiți despre cele mai importante activități viitoare