Treći sastanak projektnog tima

Treći sastanak projektnog tima održan je u sredu, 16. maja 2018. godine u prostorijama nosioca projekta JP „Putevi Srbije“ u Bogradu sa početkom u 14 časova. Sastankom je predsedavala projektni menadžer – Biljana Vuksanović, prema prethodno utvrđenoj agendi odobrenoj od strane projektnih partnera:
• Prezentacija implementiranih projektnih aktivnosti
• Monitoring napredovanja projekta sa preduzimanjem korektivnih aktivnosti ukoliko je to potrebno
• Organizacija okruglog stola u Žombolju
• Razgovor o statusu javnih nabavki
• Razgovor o najvnijim narednim aktivnostima