Prvi sastanak projektnog tima i zajedničkog upravljačkog komiteta

U utorak 29. avgusta 2017. u Kikindi održan je prvi sastanak projektnog tima, na kojem je prisustvovala većina članova i projektnih eksperata partnera na projektu. U prvom delu sastanka prezentovan je plan Aktivnosti, koji sadrži detalje o projektnim aktivnostima i podaktivnostima, ostvarenim postignućima, rezultatima i okvirni zadati vremenski period za realizaciju. Na sastanku predstavljen je i plan Komunikacije koji definiše unutrašnju i eksternu komunikaciju u okviru projekta, odnosno određuje i predviđa informacioni deo i publicitet kojima se želi postići uspešno promovisanje projekta i veća vidljivost u javnosti. Oba prezentovana plana pripremio je RCR Banat, a projektni tim je usvojio predstavljene planove.

Zajednički upravljački komitet projekta “Unapređenje povezanosti Banata” osnovan je odlukom vodećeg korisnika- JP „Putevi Srbije“. Članovi projektnog tima i partneri koji su prisustvovali sastanku pokazali su odličnu razumevanje i  dobru volju i želju da doprinesu uspešnoj realizaciji projekta.