Još bolje povezivanje Banata

U sredu, 15. novembra 2017. godine, u Žombolju (Rumunija), održana je početna konferencija projekta iz INTERREG-IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija pod nazivom Unapređenje povezanosti Banata“ (engl. „Improvement of Banat Connectivity“ – IBC). Projekat realizuju JP „Putevi Srbije“, kao nosilac projekta, Grad Kikinda, Opština Žombolj i Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj Banat (RCR Banat), kao partneri na projektu, sa ciljem da se doprinese boljoj povezanosti u prekograničnoj oblasti, kroz poboljšanje standarda kvaliteta u javnom transportu i uslugama mobilnosti.

Ispred partnera na projektu, na konfernciji su govorili Darius Postelnicu (Opština Žombolj), Saša Tanackov ( Grad Kikinda), Irena Živković (RCR Banat) i Bojana Stanković (JP „Putevi Srbije“), koji su istakli da je jedan od glavnih preduslova za realizaciju ovog cilja adekvatna infrastrukturna. Tako će u okviru projekta biti izrađena tehnička dokumentacija za saobraćajnu infrastrukturu u Srbiji, opremljen granični prelaz Nakovo (Srbija) i izgrađena dvosmerna biciklistička staza na području između Kikinde i ovog graničnog prelaza, ali i izvršena sanacija ulica uz državni put u Žombolju (Rumunija). Pored aktivnosti na poboljšanju infrastrukture, kroz projekat će biti osnovana i Kancelarija za informacije i promociju prekogranične ekonomske saradnje, a sve sa ciljem unapređenja uslova za kretanje ljudi, robe i usluga u prekograničnoj oblasti, prevazilaženja shvatanja granice kao barijere i promovisanja jače saradnje i kontakata između pograničnih regiona i zajednica.

Realizacija projekta započela je avgusta tekuće godine i trajaće 24 meseca, a ukupna vrednost projekta je 1.813.477,53 evra, dok radove na opremanju graničnog prelaza Nakovo (Srbija) dodatno finansira Grad Kikinda, u ukupnoj vrednosti od 477.731,43 evra.