Drugi sastanak projektnog tima na projektu “Improvement of Banat Connectivity – IBC”

U Kikindi je 6. Januara 2018 godine održan drugi sastanak projektnog tima na projektu “Improvement of Banat Connectivity – IBC”. Sastanak projektnog tima je vodila Biljana Vuksanović – projektni menadžer.
Na sastanku su predstavljene do sada implementirane projektne aktivnosti. Na sastanku su svi članovi detaljno upoznati sa implementiranim aktivnostima od strane svih učesnika na projektu. Zaključeno je da je većina sprovedenih aktivnosti u skladu sa akcionim planom projekta.
Koordinatori su, u nastavku sastanka, prezentovali aktivnosti koje je potrebno implementirati u narednom periodu i svi učesnici sastanka složili su se oko dinamike realizacije aktivnosti, odgovornosti kao i metodologije za njehovu implementaciju.