Saopštenje za javnost

Završetak radova na modernizaciji graničkog prelaza Nakovo i izgradnji biciklističke staze od Kikinde do granice sa Rumunijom

U okviru projekta iz Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija pod nazivom „Unapređenje povezanosti Banata“ (eng. „Improvement of Banat Connectivity – IBC“) u toku je završetak radova na modernizaciji graničkog prelaza Nakovo i izgradnji biciklističke staze od Kikinde do granice sa Rumunijom.

Izvedenim radovima na graničnom prelazu Nakovo, stvoreni su neophodni tehnički uslovi, kao i bezbednosno – kontrolni standardi kakvi već postoje sa rumunske strane granice. Tako je izgrađena nadstrešnica nad kontrolnim prostorom i dodatne kontrolne kabine, kao i elektronske rampe za svaku saobraćanu traku, video nadzor i svetlosna signalizacija. Izgrađeni su toaleti za putnike, kao i prostor gde će biti omugućen rad šaltera pošte, banke, špedicije, itd. Izvedenim radovima stvoreni su tehnički uslovi za promet autobusa i teretnih vozila veće nosivosti, a očekuje se da granični prelaz Nakova – Lunga dobije saglasnost za dvadesetčetvoročasovni rad. Nosilac investitorskih prava, odnosno finansijer radova je Grad Kikinda, koji je za ove potrebe obezbedio sredstsva u visini od 87.751.153,91 dinara.

Paralelno sa radovima na graničnom prelazu Nakovo, Javno preduzeće „Putevi Srbije“, kao vodeći partner na projektu IBC, završava radove na izgradnji dvosmerne biciklističke staze na desnoj strani državnog puta br. 15 I-B, zona Kikinda – Nakovo (državna granica sa Rumunijom), u dužini od 7.821m. ukupne vrednosti 612.100,57 evra. Pored toga što će novoizgređena staza omogućiti lakši i bezbedniji promet biciklista, ona će dodatno ojačati poziciju grada Kikinde na evropskom biciklističkom koridoru EuroVelo 13 – Ruta Gvozdene zavese.   

Podršku boljoj saradnji između Rumunije i Srbije, ako i  razmeni ljudi, dobara i usluga daće i Kancelarija za informisanje i promociju prekogranične ekonomske saradnje sa sedištem u Kikindi, osnovana u okviru projekta.

Projekat „Unapređenje povezanosti Banata“ realizuju Javno preduzeće „Putevi Srbije“, kao vodeći partner, Grad Kikinda, Opština Žombolj i Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj Banat, kao partneri na projektu, sa ciljem da se doprinese boljoj povezanosti u prekograničnoj oblasti, kroz poboljšanje standarda kvaliteta u javnom transportu i uslugama mobilnosti. Projekat je počeo sa realizacijom avgusta 2017. godine i trajaće do avgusta 2019. godine, a ukupna vrednost projekta je 1.813.477,53 evra, uz doprinos Grada Kikinde u vrednosti izvođenja radova na graničnom prelazu Nakovo.