Četvrti sastanak projektnog tima

Četvrti sastanak projektnog tima održan je u utorak, 7. avgusta 2018. godine u prostorijama RCR Banata u Zrenjaninu sa početkom u 11 časova. Sastankom je predsedavala projektni menadžer – Biljana Vuksanović, prema prethodno utvrđenoj agendi odobrenoj od strane projektnih partnera:
• Prezentacija implementiranih projektnih aktivnosti
• Monitoring realizacije i projektovanih troškova projekta sa preduzimanjem korektivnih aktivnosti ukoliko je to potrebno
• Razgovor o četvrtim izveštajima o napredovanju projekta
• Razgovor o najvnažnijim narednim aktivnostima