Peti sastanak projektnog tima

Peti sastanak projektnog tima održan je u četvrtak, 25. oktobra 2018. godine u prostorijama JP „Putevi Srbije“ u beogradu sa početkom u 13 časova. Sastankom je predsedavala projektni menadžer – Biljana Vuksanović, prema prethodno utvrđenoj agendi odobrenoj od strane projektnih partnera:
• Prezentacija implementiranih projektnih aktivnosti
• Monitoring realizacije projekta i projektovanih troškova sa preduzimanjem korektivnih aktivnosti ukoliko je to potrebno
• Razgovor o četvrtom konsolidovanom izveštaju
• Razgovor o najvnažnijim narednim aktivnostima