Otvorena Kancelarija za informisanje i promociju prekogranične ekonomske saradnje.

29-og marta 2019. Godine, zvanično je otvorena Kancelarija za informisanje i promociju prekogranične ekonomske saradnje.

Osnovni cilj uspostavljanja kancelarije jeste promocija i podrška razmeni ljudi, dobara i usluga između Rumunije i Srbije, a glavne aktivnosti su:

  • Prikupljanje, obrada i razmena svih relevantnih informacija i podataka vezanih za prekograničnu saradnju u oblasti ekonomije; 
  • Pružanje informacija o mogućnostima prekogranične saradnje svim interesnim grupama;
  • Organizovanje poslovnih susreta i povezivanje poslovnog sektora sa obe strane granice
  • Identifikacija i definisanje predloga za prevazilaženje zajedničkih prekograničnih izazova;
  • Pokretanje inicijativa za unapređenje prekogranične ekonomske saradnje.

Adresa: Trg Srpskih Dobrovoljaca 12, 23300 Kikinda

Tel. 0230 410 238

Fax. 0230 410 206

E-mail: ibc-cbc@kikinda.org.rs  

Web: www.ibc-cbc.com