Saopštenje za javnost april 2019.

Početak radova na modernizaciji graničkog prelaza Nakovo i izgradnji biciklističke staze od Kikinde do granice sa Rumunijom

U okviru projekta iz Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija pod nazivom „Unapređenje povezanosti Banata“ (eng. „Improvement of Banat Connectivity – IBC“) ovih dana otpočeli su radovi na modernizaciji graničkog prelaza Nakovo i izgradnji biciklističke staze od Kikinde do granice sa Rumunijom.

Planiranim radovima na graničnom prelazu Nakovo, biće stvoreni neophodni tehnički uslovi, kao i bezbednosno – kontrolni standardi kakvi već postoje sa rumunske strane granice. Tako je predviđeno da bude izgrađena nadstrešnica nad kontrolnim prostorom, biće obezbeđene dodatne kontrolne kabine, kao i elektronske rampe za svaku saobraćanu traku, video nadzor i svetlosna signalizacija. Predviđena je i izgradnja toaleta za putnike, kao i prostor gde će biti omugućen rad šaltera pošte, banke, špedicije, itd. Radi stvaranja tehničkih uslova za promet robe vozilima veće nosivosti, biće obezbeđene i platforme za kontrolu teretnih vozila. Nosilac investitorskih prava, odnosno finansijer radova je Grad Kikinda, koji je za ove potrebe obezbedio sredtsva u visini od 87.751.153,91 dinara, a u skladu sa planiranom dinamikom radovi na graničnom prelazu biće završeni početkom juna meseca ove godine.

Istovremeno, Javno preduzeće „Putevi Srbije“, kao vodeći partner na projektu IBC, otpočelo je izvođenjem radova na izgradnji dvosmerne biciklističke staze na desnoj strani državnog puta br. 15 I-B, zona Kikinda – Nakovo (državna granica sa Rumunijom), u dužini od 7.821m. Planirani datum završetka radova je sredina jula meseca, dok je ukupna vrednost radova 612.100,57 evra. Pored toga što će novoizgređena staza omogućiti lakši i bezbedniji promet biciklista, ona će dodatno ojačati poziciju grada Kikinde na evropskom biciklističkom koridoru EuroVelo 13 – Ruta Gvozdene zavese.

Projekat IBC realizuju Javno preduzeće „Putevi Srbije“, kao nosilac projekta, Grad Kikinda, Opština Žombolj i Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj Banat, kao partneri na projektu, sa ciljem da se doprinese boljoj povezanosti u prekograničnoj oblasti, kroz poboljšanje standarda kvaliteta u javnom transportu i uslugama mobilnosti. Projekat je počeo sa realizacijom avgusta 2017. godine i trajaće do avgusta 2019. godine, a ukupna vrednost projekta je 1.813.477,53 evra, uz doprinos Grada Kikinde u vrednosti izvođenja radova na graničnom prelazu Nakovo.