Comunicat de presă aprilie 2019

Începerea lucrărilor de modernizare a trecerii frontierei Nakovo și construirea unui traseu de ciclism de la Kikinda până la granița cu România

În cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, intitulat „Îmbunătățirea Conectivității Banatului (IBC)”, a început modernizarea trecerii frontierei Nakovo și construirea unei trasee de ciclism de la Kikinda până la granița cu România.

Lucrările planificate la trecerea frontierei Nakovo vor crea condițiile tehnice necesare, precum și standardele de securitate și control care există deja pe partea românească a frontierei. Astfel se prevede construirea unui acoperiș peste camera de comandă, cabine suplimentare de control, precum și rampe electronice pentru fiecare bandă de trafic, supraveghere video și semnalizare luminoasă. Este prevăzută construcția toaletelor pentru pasageri, precum și un spațiu în care să fie activată activitatea postului, a băncii, a transportatorului de mărfuri etc. Pentru a crea condiții tehnice pentru transportul mărfurilor la vehiculele de capacitate mai mare, vor fi prevăzute platforme pentru controlul vehiculelor de marfă. Proprietarul drepturilor investitorului, respectiv finanțatorul lucrărilor, este Municipiul Kikinda, care a acordat fonduri în acest scop în valoare de 87.751.153,91 dinari, iar în conformitate cu dinamica planificată, lucrările la trecerea frontierei vor fi finalizate la începutul lunii iunie a acestui an.

În același timp, Întreprinderea Publică „Drumurile Serbiei”, ca partener de conducere al proiectului IBC, a demarat prin construirea unui traseu de bicicletă pe direcția dreaptă a drumului de stat nr. 15 I-B, zona Kikinda-Nakovo (frontiera de stat cu România), în lungime de 7.821 m. Data de finalizare planificată este mijlocul lunii iulie, în timp ce valoarea totală a lucrărilor este de 612.100,57 euro. În plus față de traseul nou amenajat care să permită circulația mai ușoară și mai sigură a bicicliștilor, aceasta va consolida și mai mult poziția orașului Kikinda pe coridorul european de biciclete EuroVelo 13 – Calea cursei de fier.

Proiectul IBC este implementat de către Întreprinderea Publică „Drumurile Serbiei”, ca lider de proiect, Orașul Kikinda, Primăria Jimboia și Centrul Regional pentru Dezvoltare Socio-Economică Banat, ca parteneri în proiect, cu scopul de a contribui la o mai bună conectivitate în zona transfrontalieră prin îmbunătățirea standardelor de calitate în transportul public și serviciile de mobilitate. Proiectul a început cu realizarea în august 2017 și va dura până în august 2019, iar valoarea totală a proiectului este de 1.813.477,53 euro, cu contribuția orașului Kikinda la valoarea lucrărilor la trecerea frontierei Nakovo.