Drugi sastanak projektnog tima IBC2

Drugi sastanak projektnog tima održan je u petak, 17. januara 2019. godine u Žombolju, u Domu kulture sa početkom u 14:00 sati, uz prisustvo većine članova projektnog tima, prema sledećim temama sa dnevnog reda:

 • Trenutno stanje projektnih aktivnosti
  Svaki partner je predstavio napredak aktivnosti u kojima je uključen.
 • Situaciju pokrenutih/realizovanih nabavki;
  Svi partneri su razgovarali o pokrenutim/finalizovanim nabavkama tokom tekućeg perioda implementacije, takođe je razgovarano o planovima javnih nabavki projektnih partnera. Odlučeno je da se u situacijama u kojima je nabavka odložena ona pokrene što je pre moguće, kako se ne bi pojavili problemi u vezi sa procentom potrošnje budžeta.
 • Priprema izveštaja za drugi period
  Razgovarano je o dokumentima koji se moraju razmenmiti između projektnih partnera kako bi se koristili u izveštavanju za drugi period.
 • Zajedničke akcije koje će se odvijati u narednom periodu
  Razgovarano je o okruglom stolu koji će biti održan u Rumuniji, uz prisustvo predstavnika javnog i poslovnog sektora sa obe strane granice, kao i o regionalnom sajmu trgovine koji će se održati u Srbiji.