Treći sastanak projektnog tima IBC2

Zbog situacije sa virusom CORONA 19 i nemogućnosti prelaska granice između Rumunije i Srbije, 3. sastanak projektnog tima održan je elektronskim putem, koristeći Skype aplikaciju, u sredu, 20. maja 2020, u 11.30 sati. Srpski partneri sastali su se u Kikindi, u prostorijama SO Kikinda, Trg srpskih dobrovaljača 12. Sastanak je vodila rukovodilac projekta – Biljana Vuksanović, uz prisustvo svih predstavnika PP:

 • Pregled realizovanih aktivnosti na projektu;
  Svaki partner je predstavio dosadašnje aktivnosti. Sve aktivnosti planirane dinamikom Akcionog plana su započete, a jedino odlaganje odnosi se na sprovođenje okruglog stola A.T1.1 i A.T1.3 Obuka i takmičenje školske dece, oba kašnjenja prouzrokovana situacijom sa KORONA 19 virusom.
 • Rasprava o najvažnijim aktivnostima koje su pred nama i potencijalnim modifikacijama aktivnosti zbog situacije sa virusom
  Nekoliko aktivnosti može biti pogođeno i izmenjeno zbog potencijalne nemogućnosti održavanja. partneri su razmatrali i ponudili rešenja za svaku aktivnost:
  A.T1.1 Okrugli sto – Okrugli sto će biti organizovan tokom juna meseca elektronskim putem
  A.T1.2 Regionalni ekonomski sajam – biće organizovan kako je i planirano, u okviru manifestacije „Dani bundeve“ u Kikindi, oktobra 2020. godine (ukoliko se situacija normalizuje) ili će organizacija sajma biti u manjem obimu, moguće bez učesnika iz Rumunije (ako granice ostanu zatvorene)
  A.T1.3 Obuka i takmičenje školske dece – Obrazovanje školske dece biće organizovano u septembru kada se škole ponovo otvore. Takmičenje školske dece biće organizovano u istom periodu, moguće bez rumunskih učesnika ako granice ostanu zatvorene, ili će biti odloženo za početak 2021. godine.
  A.T1.4 Događaj prekogranične saradnje – „Gastronomska ruta“ – biće organizovan kako je planirano – u okviru nedelje mobilnosti EU u septembru 2020. Ako su granice zatvorene, biće organizovane u manjem obimu, bez rumunskih učesnika, ili će biti odloženo za proleće 2021.
 • Pregled upotrebe sredstava u polovini implementacije projekta
  Diskusija je nastavljena sa poslednjim tačkama dnevnog reda, u okviru kojih partneri izlažu svoju potrošnju do kraja trećeg perioda. Naime, tačka 6. u PA govori o minimalnom ukupnom iznosu koji se svaki korisnik obaveže da će potrošiti i zahteva kontrolu prvog nivoa do kraja meseca koji označava polovinu perioda primene naveden je u nastavku (u našem slučaju kraj 4. perioda primene – 31. Jula 2020). Pored činjenice da je situacija sa virusom CORONA 19 ugrozila implementaciju u manjem obimu, partneri ispunjavaju svoje obaveze prema budžetu i prognozi potrošnje. Nakon diskusije, zaključeno je da samo opština Jimbolia može imati malo odstupanje od planiranog, zbog činjenice da je konkurs za članove projektnog tima održan u oktobru 2019. godine, odnosno u prvom izveštajnom periodu nisu imaju priliku da troše sredstva planirana u budžetskoj liniji Osoblje. Partneri će detaljno izračunati svoju potrošnju do 4. perioda i dogovoreno je da se potrude da ostvare planiranu potrošnju. Ako bi neki partner odložio potrošnju, obavestiće LB o svom pojedinačnom kašnjenju u obliku obaveštenja, a nakon toga LB će pripremiti konačno obrazloženje na nivou projekta.