Conferința finală a proiectului „Îmbunătățirea conectării Banatelor – IBC””

Miercuri, 14 august, la Kikinda, a avut loc conferința finală a proiectului „Îmbunătățirea conectării Banatelor – IBC” în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Interreg IPA România-Serbia.


În ultimii 2 ani, proiectul a fost implementat cu succes de Compania Publică „Drumuri din Serbia”, în calitate de partener principal, Orașul Kikinda, Municipalitatea Žombol și Centrul Regional de Dezvoltare Socio-Economică Banat, ca parteneri în proiect, cu scopul de a contribui la o mai bună conectivitate în zona transfrontalieră. prin îmbunătățirea standardelor de calitate în transportul public și serviciile de mobilitate.
Valoarea totală a proiectului este de 1.813.477,53 EUR, cu contribuția Orașului Kikinda, care a furnizat fondurile pentru executarea lucrărilor la trecerea de frontieră a Nakovo, în valoare de 87.751.153,91 RSD.
În timpul proiectului, un număr mare de activități au fost implementate și au fost obținute rezultate semnificative care reflectă cel mai bine importanța proiectului IBC.


Trecerea de frontieră de la Nakovo a fost reconstruită complet, iar modernizarea sa a creat condițiile tehnice necesare, precum și standardele de siguranță și control, care existau deja pe partea românească a frontierei, necesare pentru așteptatul timp de douăzeci și patru de ore de funcționare și traficul de autobuze și camioane cu o capacitate mai mare de încărcare.
A fost elaborată documentația tehnică pentru întreținerea îmbunătățită a drumului de stat IB-15 și a fost construită o cale ciclică cu două sensuri de 7,821 m care leagă orașul Kikinda și granița de stat cu România, ceea ce va permite un trafic mai ușor și mai sigur pentru bicicliști.


Deschiderea Oficiului pentru Informații și Promovarea Cooperării Economice Transfrontaliere la Kikinda și crearea unei rețele transfrontaliere au stabilit structuri și au creat condiții pentru o mai bună cooperare între cele două regiuni transfrontaliere și promovarea relațiilor de bună vecinătate.
Din partea românească, a fost pregătită documentația tehnică și s-a realizat reabilitarea străzii de-a lungul drumului de stat 59C din Zhombolje, oferind astfel un acces mai bun la trecerea de frontieră Nakovo – Lunga.


Cu toate activitățile desfășurate și rezultatele obținute, proiectul are o importanță deosebită atât pentru orașul Kikinda, cât și pentru întreaga regiune de frontieră a României și Serbia, iar cea mai bună dovadă în acest sens este proiectul „Îmbunătățirea conectivității Banatului 2”, care a început cu implementarea la 1 august 2019 și care permite activităților comune de promovare a conectivității și a serviciilor de mobilitate între cele două țări să continue.