Završna konferencija projekta „Unapređenje povezanosti Banata“

U sredu, 14. avgusta, u Kikindi, održana je završna konferencija projekta „Unapređenje povezanosti Banata“ (eng. „Improvement of Banat Connectivity – IBC“), koji se realizuje u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.

Projekat su u prethodne 2 godine uspešno realizovali Javno preduzeće „Putevi Srbije“, kao vodeći partner, Grad Kikinda, Opština Žombolj i Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj Banat, kao partneri na projektu, sa ciljem da se doprinese boljoj povezanosti u prekograničnoj oblasti, kroz poboljšanje standarda kvaliteta u javnom transportu i uslugama mobilnosti.

Ukupna vrednost projekta je 1.813.477,53 evra, uz doprinos Grada Kikinde koji je za ove potrebe obezbedio sredstsva za izvođenja radova na graničnom prelazu Nakovo u visini od 87.751.153,91 dinara.

U toku projekta realizovan je veliki broj aktivnosti i postignuti su značajni rezultati koji na najbolji način odslikavaju značaj IBC projekta.

Granični prelaz Nakovo je u potpunosti rekonstruisan i njegovom modernizacijom stvoreni su neophodni tehnički uslovi, kao i bezbednosno – kontrolni standardi kakvi već postoje sa rumunske strane granice, potrebni za dugoočekivani dvadesetčetvoročasovni rad i promet autobusa i teretnih vozila veće nosivosti.

Izrađena je tehnička dokumentacija za pojačano održavanje državnog puta IB-15 i na osnovu nje izgrađena dvosmerna biciklistička staza u dužini od 7.821m, koja povezuje Grad Kikindu i državnu granicu sa Rumunijom i koja će omogućiti lakši i bezbedniji promet biciklista.

Otvaranjem Kancelarije za informacije i promociju prekogranične ekonomske saradnje u Kikindi i kreiranjem prekogranične mreže, uspostavljene su strukture i stvoreni uslovi za bolju saradnju između dva prekogranična regiona i promociju dobrosusedskih odnosa.

Sa rumunkse strane izrađena je tehnička dokumentacija i izvršena rehabilitacija ulica uz državni put 59C u Žombolju, i na taj način obezbeđen kvalitetniji pristup graničnom prelazu Nakovo – Lunga.

Sa svim sprovedenim aktivnostima i postignutim rezultatima projekat ima veliki značaj kako za Grad Kikindu, tako i za čitav pogranični region Rumunije i Srbije, a najbolji dokaz tome je projekat „Unapređenje povezanosti Banata 2“ koji je otpočeo sa relaizacijom 01. avgusta 2019. i koji omogućuje nastavak zajedničkih aktivnosti na unapređenju povezanosti i uslugam mobilnosti između dve države.