Osmi sastanak projektnog tima

Osmi sastanak projektnog tima održan je u sredu 14. Avgusta 2019 godine u Kikindi, u restoranu “Twenty” sa početkom u 9:00 sati (SER time) pre završne konferencije IBC projekta.

Sastanak je održan u prisustvu predstavnika svih projetnih partera. Sastanak je vođen prema unapred određenim temama ranije usaglašenim i odobrenim od strane partnera na projektu:

  • Predstavljanje realizovanih aktivnosti u okviru projekta i monitoring postignutih rezultata
    Irena Živković je predstavila sve aktivnosti koje su sprovedene u poslednjem periodu implementacije. Članovi tima razgovarali su o svakoj sprovedenoj aktivnosti pojedinačno koje su izvedene sa obe strane granice. Projektni tim je došao do zaključka da su svi prijektni indikatori uspešno ispunjeni. Gospođa Biljana Vuksanović nastavila je i zahvalila partnerima na njihovom učešću u realizaciji projekta, ponovila činjenicu da saradnja među partnerima tu ne prestaje, budući da je novi projekat IBC 2 počeo 1. avgusta.
  • Rasprava o finalnim izveštajima – konačni konsolidovani izveštaj
    Svi partneri postepeno su radili na poslednjim partnerskim izveštajima, koji će pokrivati period primene do 16. avgusta. Partneri su se saglasili o dinamici prijavljivanja, kao i glavnim aktivnostima o kojima će se izveštavati u tekućem periodu. Sva plaćanja u vezi sa projektom biće završena od strane svih partnera do 10. septembra. Ako proces validacije teče predviđenom dinamikom, planira se da konsolidovani izveštaj bude dostavljen do kraja novembra 2019.